плащане на глоби на пътя с банкови карти

Глобите, наложени на шофьори, ще могат да се плащат на пътя с банкови карти

Поставяне на ПОС-терминали в полицейските автомобили за заплащане на глобите на пътя, предвиждат промени в Закона за движението по пътищата, които бяха приети на първо четене от Народното събрание.

Според сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пътя, се отнема правото да управлява автомобил до заплащане на глобите в пълния им размер.

Предлага се във всички автомобили на контролните органи на Пътна полиция да се инсталират ПОС-терминални устройства и така да се повиши събираемостта на глобите. Предвижда се и вариант задълженото лице да може да плати глобите в рамките на два часа след връчването на акта за принудително отнемане на правото му да шофира.

Депутатите одобриха на първо четене и промените в Закона за движението по пътищата, във връзка с въвеждането на смесената система за таксуване за преминаване по платената пътна мрежа на страната чрез електронна винетка или тол такса. Предвидени са и изменения във връзка с правомощията на контролните органи и отговорността на собствениците и водачите на превозни средства. Като допълнителни мерки за гарантиране събирането на пътната такса се предлага изискване превозното средство да няма неизплатени задължения към Агенция Пътна инфраструктура, за да бъде допуснато до годишен периодичен преглед за проверка на техническата изправност.

Депутатите одобриха на първо четене и промени в Закона за движението по пътищата, внесени от Министерския съвет, които целят намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Премахва се изискването за представяне на хартиен носител на определени официални удостоверителни документи, необходими за издаването на удостоверение за регистрация за извършването на пътна помощ по пътищата.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

Най-четеното от последните дни