Провежда се Световна кампания „16 дни срещу насилието над жени”

Провежда се Световна кампания „16 дни срещу насилието над жени”

От 25 ноември (Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените) до 10 декември - Деня на човешките права, се провеждат дни срещу насилието, основано на пол. Те са насочени към повишаване на обществената осведоменост, с цел да допринесат за промяна. Навършват се 27 години от началото на кампанията.

Тя е започнала през 1991 г. и е координирана от Центъра за глобално лидерство на жените. И тази година кампанията на Генералния секретариат на ООН (хаштаг: #Чуйте и нашия глас срещу насилието#Metoo) приканва активисти да “Оцветят света в оранжево”, използвайки цвета, определен от кампанията UNiTE, за да символизира по-светло бъдеще без насилие.
Екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора отново се включва в световната кампания и поставя на дневен ред проблема с насилието над жени и възможностите за подкрепа на пострадалите.

Като хора, работещи с жертвите на насилие през последните 20 години, сме видели достатъчно страдание. Писна ни да убиват жените и децата, с които работим! Загубихме 7 жени и 4 деца! До 10 декември, в 16-дневката в световен план, се присъединяваме с повече активности в Стара Загора в подкрепа на пострадалите.

Всяка трета жена в България е жертва на полово базирано насилие и особено на домашно насилие. Според материали от медии, 29 жени са изгубили живота си от началото на 2018 г. от ръката на техен настоящ или бивш съпруг, партньор или познат мъж.

Солидарни сме с Протеста срещу насилието над жени на 26 ноември, 18:00 часа на пл. "Орлов мост", се казва в съобщение на Комплексия център за услуги на деца и семейства.

Не са достатъчни 13-те набързо приети от управляващите законови промени след последните брутални случаи на убийства на жени и деца. Исканията на всички ни са ясни и включват още следните 10:

1. Ангажимент от страна на правителството и отговорните институции за провеждане на проучвания и събиране на статистики за причините и размера на насилието над жени и домашното насилие в България, социалните, икономически и политически последствия от него, както и необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети, за преодоляване на проблема.

2. Създаване на единна база данни в МВР за жертви и извършители, която да бъде на разположение на всички работещи по случаите на домашно насилие – съдии, прокурори, полицаи, психолози, социални работници, неправителствени организации.

3. Признаване на спешната необходимост от превантивни мерки и ангажимент от страна на правителството и отговорните институции за разработване и въвеждане на обучителни програми за превенция на насилието за всички нива на образователната система. Тези програми трябва да са насочени към възпитаване на толерантност, общуване без агресия, разпознаване на стереотипи, ограничаващи жените, да създават абсолютна нетърпимост към насилието.

4. Инкриминиране на всички форми на насилие, основано на пола. Наказателният кодекс на РБ трябва да направи явно разграничение на термина "насилие над жени, основано на пола" – а именно, че се отнася до насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените. То се различава от другите видове насилие по това, че полът на жертвата е основният мотив за действията на насилие. Трябва да се третират като престъпления и да се наказват всички форми на насилие срещу жените – домашното насилие, сексуалното насилие, сексуалният тормоз, преследването, системното психическо насилие, както и всички други сериозни форми на насилие, особено съпружеското изнасилване, които да бъдат включени изрично в Наказателния кодекс.

5. Задължителни програми за обучения на психолози, полицаи, съдии, социални работници, медицински работници, медии, служители на държавни институции и на всички заинтересовани страни за работа с жертви и извършители на насилие, основано на пола и домашно насилие.

6. Създаване и поддръжка на 28 кризисни центъра за настаняване на пострадали от насилие, 28 консултативни центъра за работа с жертви и извършители, както и специални центрове за грижи и възстановяване на изнасилени жени. Необходми са подобни центрове във всяка област на Р България.

7. Системни национални информационни кампании за превенция на насилието над жени и домашното насилие – информиране на широката общественост за различните форми на насилие, на които жените редовно са подложени, за различните прояви на домашно насилие, както и за наличните телефонни линии и кризисни центрове, в които може да бъде потърсена и получена помощ.

8. Програми за намеса и работа с извършителите – задължителни програми за извършителите, които ще им помогнат да променят своите нагласи и поведение, за да се предотвратят по-нататъшни актове на упражняване на форми на насилие, основано на пола.

9. Създаване на Национален съвет за борба с насилието към Министерски съвет – орган, който следи за прилагането на всички гореизброени мерки и системни информационни и сензитивиращи кампании за превенция на насилието над жени и домашното насилие.

10. Увеличаване на средствата от бюджета за борба с насилието, основано на пола и домашното насилие – категоричен финансов ангажимент от страна на държавата на годишна база, насочен към прилагане на всички гореизброени мерки.

www.infoz.bg  www.infoz.bg