КЕВР защитава модела за увеличение на цените на тока

2015 г. е последният шанс да бъдат извършени съществени реформи в енергетиката, ако искаме тя да се стабилизира финансово и да обслужва населението и бизнеса с прогнозируеми цени и количества, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Той и членовете на регулатора са в Народното събрание, където дават разяснения относно предложения ценови модел в енергийния сектор.

КЕВР защитава модела за увеличение на цените на тока, но за едномесечна отсрочка за поскъпването на тока ще стане ясно до дни.

"Удължаването крие ползи и вреди. Ползите биха по-съществени от вредите, само ако предприетите мерки за намаляване с 10% на административните разходи в държавната енергетика през 2015 и още толкова през следващата година, бъдат реално изпълнени" - каза още Иван Иванов. Той уточни, че комисията ще обяви решението си за увеличаването на тока в петък (26 юни).

Парламентарна залаЩо се отнася до намаляването на административните разходи в държавните енергийни дружества, Иванов заяви, че разчетите трябва да бъдат направени от БЕХ.
В защитната си реч в полза на Националната електрическа кампания председателят на регулаторната комисия заяви, че всяко отлагане на предложението за увеличаване на цената на тока ще доведе до допълнителни разходи в системата, които трябва да бъдат компенсирани.

КЕВР е заварила НЕК с дългосрочни стари задължения в размер на 3,3 млрд. лева и натрупан само през 2014 г. текущ дефицит на стойност 646 млн. лева. С добавката от 40 лева за мегаватчас, която ще плаща бизнесът, електрическата компания ще получи 364 млн. лева. Постъпления за над 110 млн. евро през 2015 г. се очакват и от продажбата на квоти въглеродни емисии.

С общите финансови усилия на обществото и бизнеса НЕК ще бъде спасен и щял да завърши регулаторния период с печалба, стана ясно от думите на Иван Иванов.

Той каза още, че следващия месец ще се търси възможност за намаляване на тежестта за малкия и средния бизнес.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема