Данъчната кампания започва на 10 януари

Данъчната кампания за доходи през настоящата година започва на 10 януари 2019 г. Декларациите за доходите на физическите лица могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на Националната агенция за приходите.

Поради промени в законодателството от 2019 г., декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за деклариране на доходи, получени през 2018 г., включително и еднолични търговци, се подава в срок от 10 януари до 30 април 2019 г.

Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис, чрез лицензиран пощенски оператор, или на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

Лицата, които подадат декларации по електронен път до 31 януари 2019 г., могат да ползват отстъпка 5 на сто от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лева при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

От Националната агенция за приходите съветват лицата преди да подадат годишната данъчна декларация да направят справка с ПИК за наличието на задължения по данъчно-осигурителната си сметка с цел да установят имат ли право да ползват отстъпката.

tax consultant

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема