Николай Николов: Либерализацията на енергийния пазар е от ключово значение за преодоляване на проблемите

Основната цел на мерките, които предприема Министерството на енергетиката, е решаване на наболелите проблеми на българската енергетика чрез оздравяване на отрасъла, спиране на течовете в системата и осигуряване на ефективната й и прозрачна работа в полза на българските потребители.

Това каза заместник-министърът на енергетиката Николай Николов при откриването на Международния енергиен форум 2015 г., който се провежда в к.к. „Св.св. Константин и Елена“ – Варна. Организатор на събитието е Научно-техническият съюз на енергетиците в България. „Тук се срещат бизнесът, науката и държавата, за да търсят отговори на предизвикателствата пред енергийния сектор. Ръководството на Министерството на енергетиката е убедено, че само в диалог с всички заинтересовани страни можем да намерим правилните решения“, подчерта Николов.

„Министерството на енергетиката е решено да продължи реформите в сектора, за да бъде той прозрачен, ефективен и конкурентоспособен. Това е възможно чрез поредица от мерки, част от тях които са вече факт и дават резултати, а други предстои да бъдат въведени в спешен порядък“, допълни заместник-министърът. С промени в Закона за енергетиката бяха премахнати преференциите за изкупуване на електроенергия, която не е от високоефективно комбинирано производство, заплащани от цялото общество.

Енергийни мощностиКато прецидент за българската енергетиката Николай Николов посочи предоговорянето на условията по дългосрочните договори с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ за намаляване цената за разполагаемост, без удължаване на сроковете на двата договора. В резултат на тази мярка НЕК ще спести общо около 1 млрд. лева или по около 100 млн. лв. годишно, което е сериозна крачка за финансовото стабилизиране на енергийната система.

„През следващите три години ще бъдат оптимизирани разходите на държавната енергетика с цел намаляването им с по 10% годишно. Това е резерв за намаляване на финансовия дефицит в системата“, посочи още заместник-министър Николай Николов. Очакват се и резултатите от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция във ВЕИ сектора, които ще дадат повече яснота за необходимите мерки в тази сфера.

Според Николов либерализацията на енергийния пазар е от ключово значение за преодоляване на сегашните проблеми в енергетиката, породени от недалновидни решения в миналото и прекомерна политическа намеса в сектора. Това са и основните мотиви на Министерството на енергетиката да съсредоточи усилията си за изграждане и функциониране на либерализиран електроенергиен пазар. Той предстои да стартира от 1 януари 2016 г. Пред участниците във форума заместник-министър Николов посочи свършеното до момента, за да бъде постигната тази цел: „Българска независима енергийна борса“ - дружеството, лицензирано за борсов оператор в страната, сключи споразумение за сътрудничество с „Нордпул“ - операторът на редица водещи европейски борсови пазари за електроенергия. Предстои да бъде подписан консултантски договор със Световната банка за избор на най-добрия модел на бъдещия борсов пазар. „За нас реализацията на тези проекти е гаранция за ефективна и прозрачна работа на бъдещия борсов пазар в полза на потребителите“, заяви заместник-министър Николов.

По отношение на намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси и осигуряване на енергийната ни сигурност в унисон с политиките на ЕС, правителството и Министерството на енергетиката работят активно за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за страната, заяви заместник-министър Николов. Той информира за хода на проектите за междусистемната свързаност и изтъкна приоритетното значение в тази насока на газовата връзка с Гърция. Активно се работи и по другите проекти за свързаност на газопреносните системи със съдени страни. Николов посочи, че приключва процедурата за избор на изпълнител на участъка под р. Дунав на междусистемната връзка с Румъния и се очаква да се изгради до края на тази година. Напредва и работата ни по другите два интерконектора – със Сърбия и с Турция.

„Успоредно с проектите за междусистема свързаност, България отдава ключово значение на осигураването на по-голям местен добив на енергийни ресурси и в тази насока бе едно от първите решения на правителството в областта на енергетиката. В ход са конкурсите за проучване на нефт и газ в черноморския шелф в площите „Силистар“ и „Терес“, каза заместник-министър Николов. Според него това ще гарантира енергийна независимост и по-голям избор за българските потребители – изцяло в съзвучие с усилията на ЕС за енергийна диверсификация.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерството на енергетиката)

На подобна тема