Временно е преустановено издаването на документи за самоличност и свидетелства за управление на МПС

Тази сутрин е възникнал технически проблем в информационната система за издаване на българските документи за самоличност. Веднага са предприети действия за своевременното му отстраняване, съобщават от пресцентъра на МВР.

mvrВременно не се извършват административни услуги, свързани с издаване на лични документи, в това число и свидетелства за управление на МПС.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема