България не е готова да замени въглищните централи с друг тип

Бъдещето на топлоелектрическите централи, либерализацията на пазарите на природен газ и на електроенергия и перспективите за изграждане на АЕЦ „Белене“ бяха основните теми на разговор между министъра на енергетиката Теменужка Петкова и представители на Международния валутен фонд.

petkova mvf„България не е готова да замени въглищните централи с друг тип производители“, каза Петкова, подчертавайки стратегическото значение на топлоелектрическите централи за енергийната сигурност и конкурентоспособността на икономиката. Тя отбеляза, че произведената от тези базови мощности електроенергия представлява над 40% от цялата електроенергия в страната, като през зимата този процент достига до 60.

Сериозно предизвикателство пред работата на тези централи е непрекъснато повишаващата се цена на въглеродните емисии, отбеляза Петкова, давайки за пример ръста на цените в рамките на 2018 г. – от 8 до 22 евро за тон.

Състоянието и предизвикателствата пред газовите доставки в страната също беше тема от особен интерес за гостите от Международния валутен фонд. В рамките на разговора енергийният министър изтъкна, че основните приоритети на Европейския съюз в областта на енергетиката са залегнали и в управленската програма на българското правителство – сигурност на снабдяването и диверсификация на източниците и маршрутите. В изпълнение на тези приоритети правителството работи активно по няколко проекта, които ще осигурят разнообразяване на енергийните източници и конкурентни условия не само в България, а и в целия регион на Югоизточна Европа.Предстои старта на изграждането на междусистемната връзка Гърция - България, която е част от Южния газов коридор. Тя ще ни даде възможност за алтернативни доставки на природен газ от каспийския регион, каза Петкова. Тя изтъкна и предстоящото участие на българската страна в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, както и търсенето на природен газ в черноморския шелф.

Напредъкът по проекта АЕЦ „Белене“ също бе във фокуса на интерес на експертите от Международния валутен фонд. Министър Петкова разясни пред тях основните етапи на процедурата за избор на стратегически инвеститор, която се очаква да бъде обявена през февруари. Българската държава разполага с площадка за централата, оборудване, лицензи. В отговор на въпрос от представителите на Международния валутен фонд, енергийният министър изброи компаниите, които до момента са проявили интерес към проекта – китайската CNNC, Корейската хидроатомна корпорация, френската „Фраматом“, както и американската „Дженерал електрик“, която би могла да е инженер на проекта и доставчик на турбините и трансформаторите.

Министър Петкова представи пред експертите от Международния валутен фонд и напредъка, свързан с либерализацията на електроенергийния пазар в страната. Създаването на Българската независима енергийна борса през 2015 г. и включването на различни сегменти за търговия осигуряват широки възможности за пазарна реализация на произведената електроенергия, подчерта Петкова. За пълноценното функциониране на свободен електроенергиен пазар, на дневен ред е защитата на уязвимите потребители. За тази цел е разработен конкретен механизъм с критерии за определяне на тази група хора и мерки за тяхната защита.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема