Ивайло Калфин: Проблемът с младежите, които не учат и не работят е много голям

Ивайло Калфин: Проблемът с младежите, които не учат и не работят е много голям

Според последното изследване на Агенцията по заетостта, което очертава профила на младежката безработица, материалната мотивация, свързана със заплащането, е водеща, но не е единствена предпоставка за активност на пазара на труда, съобщи министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на кръгла маса на високо равнище.

„Програмите за субсидирана заетост не биха могли да предложат значително по-високи заплати на младежите, тъй като евентуално повишаване на заплащането за целево привличане на младежи, ще доведе до дестабилизиране на общата икономическа обстановка. Не е приемливо младежи, които нямат опит да получават значително повече от работещи с опит и практика. В днешната икономическа обстановка подобна мярка не би била ефективна“ - категоричен е министърът.

Той изтъкна, че извън размера на заплатата, за повишаване на интереса на младежите към пазара на труда, влияние имат, както перспективите за кариерно развитие, така и възможностите за професионални обучения и квалификации.

„Проблемът с т.нар. „демотивираните млади“, които нито учат, нито работят, е наистина много голям. Ние в министерството разработваме различни проекти и програми, с които да стимулираме активността им. Мотивацията на младите хора у нас е изключително предизвикателство, за справянето с което ще имаме нужда от съдействието както на социалните партньори, така и на неправителствени организации. Отворени сме към всички, които имат добри идеи или проекти, с които да мотивираме младите да работят“ - каза още министър Калфин.

Той участва в кръгла маса на високо равнище „Младежката заетост – предизвикателства и решения“. Форумът е съвместна инициатива на Европейската сметната палата и Сметната палата на България.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерството на труда и социалната политика)

На подобна тема