Десислава Танева даде старт на подмярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

Започна приемът по подмярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

От 29 юни 2015 г. стартира приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при официалното откриване на приема в Хасково. Тя допълни, че младите стопани ще имат възможност да подадат проектите си до 24 юли 2015 г., като бюджетът е 35 млн. евро.

За целия програмен период е 76 млн. евро. „В този програмен период една от новостите е, че за първи път бенефициентите ще могат да подават заявленията си за кандидатстване по електронен начин. За разлика от предходните приеми, Националната служба за съвети в земеделието ще изготвя безвъзмездно бизнес-плановете на бенефициентите“ - припомни Танева.

„В стария програмен период НССЗ изготви близо 16 000 проекта по различни мерки и заявления. Одобрените от тези 16 000 са над 14 000, като неодобрените са само тези, за които е липсвал достатъчен бюджет“ - обясни министърът.

Министърът на земеделието обясни, че 5685 договора са сключени по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Към момента са разплатени над 80% от тях. „Част от тези, които са разплатени включват и авансови плащания. Всеки бенефициент с отделен договор, по която и да е мярка, трябва да си провери задълженията и да ги приключи в срок.

По мярка „Млад фермер”, включително и при новата програма, подпомагането е 25 хил. евро. Половината се плаща авансово, а останалата част след изпълнението на бизнес плана” - каза ще министър Танева.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерството на земеделието и храните)

На подобна тема