Срокът за влизането в сила на новите цени на тока се удължава с един месец

На закрито заседание, проведено на 29 юни 2015 г., Комисията за енергийно и водно регулиране реши да удължи с един месец регулаторния период на дружествата в сектор "Електроенергетика" до 31 юли 2015 г. Министрите на финансите, икономиката и енергетиката трябва да подготвят и издадат Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.

high voltageС оглед на това, ако КЕВР до 30.06.2015 г. се произнесе с решение за утвърждаване на цените в сектор „Електроенергетика“, то няма да отразява целите и правилата на посочената наредба, свързана с предоставянето на помощ за намаляване на тежестта при разпределение на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници, съгласно Насоките на Европейската комисия.

КЕВР очаква набелязаните от изпълнителната и законодателната власт мерки да създадат в рамките на едномесечния срок възможности за намиране на резерви за оптимизиране на разходите, съответно на цените на електрическата енергия.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Комисия за енергийно и водно регулиране)