Ясни са размерите за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци за кампания

Ясни са размерите за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци

Определени са ставките по схемите за обвързана подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци за кампанията през 2018 г. Размерът на подпомагането на хектар е в пряка зависимост от общите установени площи по всяка схема, които нарастват по повечето схеми спрямо предходната година.

Ставката по схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) е 1759,98 лева за хектор за първите 30 хектара и 1173,32 лева за хектар за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар. По схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) ще се изплаща по 1006,17 лева за хектор за първите 30 ха и 670,78 лева за хектор за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.

Размерът на субсидията по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) е 1277,62 лева за хектор за първите 30 хектара и 851,75 лева за хектор за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар. В рамките на схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) субсидията ще бъде 735,49 лева за хектор за първите 30 хектара и 490,33 лева за хектор за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар. За схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали необходимите добиви ще получат по 17 021,85 лева на хектар.

Размерите на подкрепата са утвърдени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите. Копия на заповедите са публикувани на интернет страниците на Министерството на на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“. Предстои изплащането на субсидията на земеделските стопани, които са кандидатствали по схемите и имат допустими площи и са доказали необходимите добиви.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема