В България е произведена повече електрическа енергия през първите три месеца на 2019 г. спрямо година по-рано

България е изнесла близо 60% повече ток през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2018 г., показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор.

elenergiya tokЗа първите три месеца на годината износът възлиза на 1 705 787 мегаватчаса (MWh) електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. експортът на ток от България е бил 1 067 280 MWh. Има ръст на произведеното електричество през периода, от 4,3% спрямо първото тримесечие на 2018 г. От началото на годината до 31 март са били произведени 12 755 981 MWh електроенергия, докато през този период на изминалата година са били произведени 12 222 925 MWh. Въпреки ръста, потреблението в страната за периода е намаляло на годишна основа с 0,95 пункта. За първите три месеца на годината са изразходени 11 050 194 MWh ток, докато през аналогичния период на изминалата година потребеното количество електроенергия е било 11 155 645 MWh.

Увеличава се и произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“, а също и от ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Ръстът е от 7,6%. Ако от началото на 2019 година до 31 март от тях са произведени общо 11 067 624 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток е бил 10 282 724 MWh.

Ръст с 8,2% отбелязва делът на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа. През първото тримесечие на годината те са произвели 332 452 MWh, докато за аналогичния период на 2018 г. делът на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е бил 307 404 MWh. Вятърните електроцентрали от 1 януари до 31 март тази година са произвели със 7,7% повече ток спрямо същия период за 2018 г. От началото на годината до 31 март от вятърните електроцентрали са произведени 227 248 MWh електроенергия, а преди година – 211 002 MWh.

По-значителен е ръстът на производство при фотоволтаичните централи - 28.6% повече ток през първото тримесечие на тази година. В мегаватчаса съотношението е 74 492 MWh към 57 922 MWh.

При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с 20,2%. За периода те са произвели 30 712 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. са били произведени 38 480 MWh.

Нараства и участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа – с 27,9%, отчитат от Електроенергийния системен оператор. От началото на годината до 31 март възобновяемите енергийни източници са участвали в разпределителната мрежа с 464 439 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 363 234 MWh. Повишението при вятърните електроцентрали е с 27,26 процента. За посочения период на 2019 г. вятърните електроцентрали са участвали с 231 783 MWh ток, докато за този период на изминалата година - със 182 128 MWh.

Понижение обаче има при дела на биомаса в разпределителната мрежа с 6%. От 1 януари до 31 март тази година в този сегмент са отчетени 41 553 MWh спрямо 44 212 MWh за аналогичния период на 2018 г.

За първото тримесечие водноелектрическите централи са генерирали с 29,8% по-малко електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2018 г. Произведената електроенергия възлиза на 891 466 MWh, докато за същия период на 2018 г. произведеното количество ток е било 1 269 563 MWh, показват още данните на Електроенергийния системен оператор.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема