Къде е разрешен любителският риболов по време на размножителния период

Къде е разрешен любителският риболов по време на размножителния период

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, от 15 април до 31 май 2019 г. се забранява любителския риболов в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 метра надморска височина, заради размножителния период. В посочения период, любителският риболов в област Стара Загора е разрешен в следните обекти:

  • баластриера (отворена), която се намира североизточно от село Ягода, община Мъглиж
  • баластриери 1 и 2 (затворени – Аксаков гьол), намиращи се на границата на землищата на село Тулово и село Ръжена, община Мъглиж
  • яз. „Чаталка” в землището на село Елхово, община Стара Загора.

Любителският риболов е разрешен от 1 юни 2019 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: