Земеделска земя в България

Земеделската земя в България поскъпва

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в България достига 941 лева, което е със 7,9% повече в сравнение с 2017 г., отчете Националният статистически институт. На годишна база е поскъпнала цената на нивите е с 12,6%. Сделките за постоянно затревените площи (ливади) обаче са се сключвали на по-ниски цени с 16,8%.

Данните на националната статистика показват, че през 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район – 1345 лева на декар. Най-голямо е годишното увеличение на цената на един декар земеделска земя в Северния централен район - с 39,5%, и в Южния централен район – с 22,7%.

AgrLand 2018 BG red 2

Сделките за покупка на земя в Югоизточния район остава почти на същото равнище спрямо 2017 г. – отбелязано е слабо повишение с 0,8%.

През миналата година се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район - с 53,4%, в Северозападния – с 4,5%, и в Североизточния район - с 4%.

През 2018 година средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лева, което е с 4,3% повече спрямо 2017 година. За една година рентата за нивите се е увеличила с 6,4%. Цената на постоянно затревените площи остава без промяна.

Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2010 - 2018 година

През миналата година най-висока цената за един декар наета/арендувана земеделска земя са получавали собствениците в Североизточния район – 69 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо 2017 година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район. Средни цени на рентата на земеделска земя по статистически райони през периода 2010 - 2018 година.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема