45 000 първокласници ще получат еднократна помощ от 250 лева

250 лева ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас в държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 45 000 деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресслужбата на Министерски съвет)