Липсват пари от сметиката ми Какво да правя

Банкоматът „глътна” картата. Липсват пари от сметиката ми! Какво да правя?

Когато сме на почивка, променяме обичайния за ежедневието ни ритъм на живот. Планираме в движение различни активности, често възникват непредвидени разходи. Възможно е да се наложи да изтеглим пари от банкомат във време, което е неработно за банката.

Заради по-големия оборот по курортите обаче съществува риск наличностите в банкоматите да се изчерпат. Или поради софтуерни, технически и други проблеми устройството да „глътне” картата.

Ето някои полезни съвети към потребителите, предоставени от експертите на Комисията за защита на потребителите:

• Не успях да изтегля пари от банкомата? Какво да правя?

Ако машината не Ви даде банкноти, най-важното е да установите дали трансакцията е отчетена или е била отхвърлена като неуспешна и опитът за теглене не се е отразил върху баланса по сметката Ви.

• Как да разбера дали устройството е отчело неуспешната трансакция?

Обадете се възможно най-бързо в кол центъра на банката, която е издала картата Ви. Номерът обикновено е изписан на гърба на картата Ви.

• Какда постъпя, ако не успея да се свържа с банката?

В първия работен ден посетете най-близкия ѝ клон и подайте възражение.

• Какво да предприема ако има липсваща сума от сметката, но не се дължи на мои тегления?

В този случай има възможност да си възстановят загубените суми. За целта отново следва да се обърнем към банката с възражение във връзка с възникналия проблем и да получим нейното становище.

• Какъв е срокът за отговор от банката?

По закон тя е длъжна да отговори на възражението Ви до 14 дни от датата, на която сте го подали.

• Каква е следващата стъпка?

Ако отговорът от банката не Ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие до функциониращата към Комисията за защита на потребителите - Помирителна комисия за платежни спорове.

Имайте предвид, че тегленето на пари от външни банкомати в курортите крие по-големи рискове от кражби. Не е изключено някъде да са поставени скимиращи устройства, които да копират данните от картата Ви и да откраднат пин-кода. Според специалисти това са и едни от най-честите измами с пластики.

Бъдете внимателни и спазвайте всички правила за финансовата си сигурност, както при трансакции на суми от терминални устройства АТМ и ПОС, така и при загуба или кражба на картата.

www.infoz.bg  www.infoz.bg