ачалото на ловния сезон за диви прасета

Пикът африканската чума по свинете може да настъпи с началото на ловния сезон за диви прасета

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков съобщи, че в Старозагорска област няма регистрирани случаи на африканска чума по свинете, Според него обаче пикът на заболяването тепърва предстои с откриването на ловния сезон за диви прасета.

Ловният сезон започва на 1 октомври.

„Обнадеждаващ факт е, че в Старозагорска област по-голямата част от хората вече доброволно заколиха прасетата в личните си стопанства. Единични са случаите на отказ да се изпълнят предписанията и та са най-вече при стопани, които извън регламентите на закона отглеждат свине майки с цел продажба на животни“, каза д-р Миков. Той участва в заседание на Областната епизоотичната комисия, което беше председателствано от областния управител Гергана Микова. 

Констатацията на Областната дирекция по безопасност на храните е, че по-голямата част от задните дворове на стопанствата в областта вече са без животни. Продължават проверките за изпълнение на мерките за ограничаване на разпространението на заболяването.

От Областната дирекция по горите съобщиха, че 250 ловци вече са обучени за симптомите и начините на разпространение на африканската чума по свинете. В региона са поставени 25 капана за диви свине.

На заседанието отново беше поставен акцент върху това, че кметовете и кметските наместници са длъжни да предоставят на Областната епизоотична комисия в срок до 26 август  списъците на стопаните, които са заклали животни, отглеждани в задните дворове. Финансовото подпомагане на собствениците на заклани прасета ще се извършва само на базата на коректно попълнени комплекти от документи.

IMG 2891

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема