Засилва се контролът на язовирите заради усложнената метеорологична обстановка

Засилва се контролът на язовирите заради усложнената метеорологична обстановка

По нареждане на министъра на икономиката Емил Караниколов, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор засилва екипите, осъществяващи контрол на язовирите и съоръженията към тях. Това се налагат заради обявения от Националния институт по метеорология и хидрология оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури.

Оранжевият код е в сила за в 8 области в Източна България. Предупрежение от първа степен е обявено в 17 области от страната.

Оперативният щаб на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ е в готовност за действия при усложняване на метеорологичната обстановка. Служителите на дирекцията поддържат непрекъсната комуникация със собствениците за повишаване на водните нива в язовирите и състоянието на язовирните стени и съоръжения към тях. Язовирите са с осигурени свободни обеми и са в състояние за поемане на висока вълна от потенциални валежи.

До областните управители са изпратени указания за предприемане на мерки от собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на чл.141, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно: да регулират и поддържат водните нива в язовирите гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения, както и да се осигурят проектните проводимости на преливниците и да се предприемат действия за недопускане запушването им.

Изпратени са писма и до Началниците на Регионални отдели от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ с готовност да се следят водните нива на язовирите на териториите на съответните области, с особено внимание на язовирите с висок потенциален риск и каскадните язовири.

www.infoz.bg  www.infoz.bg