Работещите хора ще получат подкрепа чрез европейските средства

Работещите хора ще получат подкрепа чрез европейските пари през следващия програмен период

Около 4 милиарда лева се очаква да бъдат средствата по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период от 2021 до 2027 година, каза заместник -министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

spencer davis

Тя посочи, че очакванията са и за удвояване на ресурса за оперативната програма за храни и основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Това е програмата, която осигурява топъл обяд и индивидуални пакети храни за най-бедните. През тази седмица има експертни срещи с Европейската комисия, надявам се ресурса от около 4 милиарда, който ще бъде договорен за следващите седем години, да бъде разпределен по равно за мерки за социално включване и за пазара на труда, отбеляза Русинова.

Планира се минимум 500 милиона лева да бъдат отделени за мащабни обучения по дигитални умения на работещите, цифрова грамотност. Нашата страна, независимо от това, че в много сфери по отношение на информационните технологии и IT умения има водеща роля, по отношение на масовите умения на работещите в дигитални компетентности, изостава. 40% от работодателите в България се оплакват, че има необходимост от повишаване на IT уменията на работната сила, каза Зорница Русинова.

Заместник-министърът уточни, че голяма част от по-възрастните работници, както и от хората, които са с по-ниско образование, ниска степен на квалификация, са социално изключени, защото нямат дигитални умения. Ще се търсят начини за подкрепа на тези хора - да се обучат на елементарни умения, да се възползват от публичните услуги на държавата. Всеки работещ или младеж, който започва работа, ще трябва да има основни дигитални умения, защото почти няма професия, която да не изисква това, каза Зорница Русинова.

Ще останат и инвестициите в ключови умения на хората. Последното проучване на Агенция по заетостта сочи, че около 80% от работодателите се оплакват от липса на дисциплина, организираност, отговорност на работниците. Затова ще продължи работата и в тази насока, каза заместник - социалният министър.

Предизвикателствата за следващия програмен период са свързани с подкрепа на заетите, не толкова на безработните, тъй като безработицата е много ниска - около 4%, припомни Русинова. Ще се изграждат умения за лесно намиране на работа, но и същевременно хората да имат достатъчно гъвкави умения да преминават от едно работно място на друго.

В министерството вече е започнала интензивна работа по насочването на ресурса за следващия програмен период. По време на експертните консултации с Европейската комисия ще държим на това да остане изискването в регламента - минимум 25% от средствата да отиват за социално включване, а за България това да са 50 на сто от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, каза Русинова.

Ще продължи реформата и работата в инвестиции в ранно детско развитие и в дългосрочната грижа. По отношение на инвестициите за ранно детско развитие, Русинова посочи, че всичко правено в социалната сфера със затварянето на институции, както и по отношение на работата с шейсет и няколко общини да бъдат изградени Центрове за ранно детско развитие, където се финансират здравни, образователни и социални дейности на едно и също място, ще продължи. По думите на заместник-министъра това е в подкрепа на механизма за обхващане на всички деца в образователната система.

За реформата в дългосрочната грижа Зорница Русинова каза, че до 2021 г. с 43 милиона лева от "Региони в растеж", плюс около 300 милиона лева от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се закрият десет от домовете за хора с психични разстройства и умствена изостаналост, ще се създадат над 100 нови услуги, ще се развият множество услуги в домашна среда. Реформирането на останалите домове за хора с увреждания, плюс развитието на мрежа от нови услуги и нови домове за възрастни хора, ще бъдат приоритет и през следващия програмен период.

www.infoz.bg  www.infoz.bg