Без предизборна агитация днес и утре!

Без предизборна агитация днес и утре!

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди началото на изборния ден и в деня на изборите. Събота ден, определен за размисъл, преди произвеждането местните избори. Изборният кодекс предвижда някои забрани, които важат и за самия изборен ден. Не се разрешава и оповестяването на социологически проучвания до затварянето на изборните секции.

Изборният ден приключва в 20 часа на 27 октомври 2019 г., ако няма решение за удължаването му.

Според Изборния кодекс е недопустимо също и разпространяването на нови агитационни материали, както и унищожаването на материали, поставени в съответствие със законовите изисквания на местата, определени от кмета на съответната община.

В различните държави изборната тишина трае различно - от 48 часа до три дни. Денят за размисъл е и ден за финална подготовка на изборните секции - обособяват се например така наречените тъмни стаички за гласуване.

До изборния ден Централната избирателна комисия регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си техен регистър. В самия ден на вота и до края на гласуването законодателят в България е забранил да се поставят в изборните помещения агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети, както и на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която са секциите. Когато секционната избирателна комисия установи наличие на подобни материали, тя незабавно ги отстранява - при необходимост - със съдействието на кмета или кметския наместник и на служители на полицията.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. В местата за гласуване се забранява влизането на въоръжени лица.

Не се разрешава използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графата Забележки на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване, предвижда Изборният кодекс.

В помощ на желаещите да гласуват, Дирекция Български документи за самоличност е създала нужната организация за работа, информира пресцентъра на МВР. Служителите от звената на дирекцията при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР ще работят и на 27 октомври от 8:30 до 19:30 часа и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, за да могат да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.

При произвеждане на втори тур на изборите за кметове (3 ноември 2019 г.) ще се издават нови удостоверения - от 29.10.2019 г. до 3.11.2019 г., включително.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

Най-четеното от последните дни