Инж. Благовеста Шинева

Инж. Благовеста Шинева: Осъзнаването и спазването на правилата за качество и безопасност на продуктите е приоритет за всяко предприятие

Двудневна международна конференция „Без аварии”, в която участваха експерти, инвеститори и ръководители на предприятия от различни сектори на индустрията, се проведе в Пловдив в края на миналата седмица.

Сред акцентите на конференцията бяха теми, свързани с правилната поддръжка на индустриалните съоръжения, безопасните условия на труд и предотвратяването на аварии и трудови злополуки.  

Управителят на „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД (ЦИЕС) инж. Благовеста Шинева беше един от лекторите на форума. Тя представи лекция, чрез която насочи вниманието на участниците към изискванията за здраве и безопасност при използване на работно оборудване. „Безопасността на продуктите, които се пускат на пазара или са част от производствения процес, е въпрос, който е от обществен интерес, а тема за безопасността изцяло е свързана с дейността и с целите на ЦИЕС. Всички потребители, когато си купуват продукт, искат да са сигурни, че всеки от тях е безопасен и не носи рискове при използване, а също и че отговаря на всички регулаторни изисквания“ – коментира инж.Шинева.

Като трета независима страна, ЦИЕС ЕООД предлага експертни услуги в 9 направления, които са от полза на предприятията и заедно с това са изцяло свързани с интересите на потребителите по отношение на безопасността, защитата на живота и на здравето на хората и опазването на околната среда.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема