До октомври 2015 г. ще заработи Регионалното съоръжение за битови отпадъци на Стара Загора

Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решението си по делото срещу България за неизпълнение на Директивата относно депонирането на отпадъци. До 16 юли 2009 г. страната ни трябваше да прекрати експлоатацията на старите общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство.

Процесът по прекратяване на експлоатацията им е в пряка зависимост с изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), които се финансират основно от оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“. Забавянето на изграждането на новите депа се дължи от една страна на спиране на плащанията по ОПОС, несъгласие от населението по местонахождение на съоръженията за третиране на отпадъци и на дългите съдебни процедури по обжалване на стъпките по изграждането им, и от друга страна на забавяне на общините при подготовка и изпълнение на проектите за РСУО.

Плащанията по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“ бяха спрени през месец ноември 2013 г. Като последица от спиране на плащанията от ЕК, Министерство на финансите преустанови отпускането на лимити на ОПОС и за период от близо 5 месеца плащанията към бенефициентите на програмата бяха замразени (от 15 март до 8 август 2014 г.). Спирането на плащанията от ОПОС към бенефициентите на програмата съвпадна с активния строителен сезон, което наруши сериозно финансовия поток при възстановяване на заявените средства, генерирани в резултат на изпълнение на строителните дейности по проектите, финансирани по ОПОС. ЕК възстанови плащанията по ОПОС 2007-2013 на 19.11.2014 г.

Мандра баирВ резултат на възстановените плащания и на всички усилия, които се полагат за ускоряване на изпълнението, само от началото на годината досега бяха въведени в експлоатация 5 регионални системи в Бургас, Малко Търново, Видин, Габрово и Добрич, с което се преустановява експлоатация на 25 общински депа. До месец октомври тази година ще бъдат закрити още 41 общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство с въвеждането в експлоатация на новоизградени депа в регионите Велико Търново, Левски, Панагюрище, Луковит, Перник, Плевен, Варна, Стара Загора и Костенец. С постигането на тази цел, управлението на страната ни ще докаже пред ЕК и СЕС способността си да изпълни поетите ангажименти в хода на наказателната процедура до сега и ще предотврати евентуални по-нататъшни негативни последици за България.

Следва да се отбележи, че това първо съдебно решение не предвижда финансови санкции. То признава, че страната не е изпълнила свои ангажименти и я задължава да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с решението на съда. В случай, че държавата членка не отстрани нарушението на правото на ЕС, Съдът отново по инициатива на ЕК, може да осъди държава членка и да й наложи финансова санкция. Към момента българските институции полагат всички възможни усилия, за да се предотврати завеждане на второ дело и за да се изградят всички регионални системи. Финансови санкции ще бъдат наложени в случай, че огромните ни усилия за наваксване на забавянето се окажат неуспешни.

Съдът на ЕС постанови решение, с което осъжда Италия да заплати еднократна сума от 20 млн. евро и периодична имуществена санкция от 120 000 евро, платима ежедневно, поради нарушение на Директивата относно депонирането на отпадъци. Първоначалното решение срещу Италия е постановено от Съда на ЕС през 2010 г., но поради продължаващото му неизпълнение, страната беше осъдена да заплати финансови санкции.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на МОСВ)