Земеделските стопани ще получат субсидията за обработваеми площи на 16 декември

Земеделските стопани ще получат субсидията за обработваеми площи на 16 декември

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати 635 млн. лв., предвидени за плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и 115 млн. за схемите за обвързано подпомагане. Земеделските стопани ще получат субсидиите си, съгласно разчетите за месец декември, които се запазват без промяна и са в размер до 750 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ планира до 20 декември 2019 г. да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 - за необлагодетелствани райони. За целта на фонда са необходими общо до 83,8 млн. лв. С решението на Министерски съвет от днес се осигуряват допълнителни 41,5 млн. лв., които не достигаха, за да са обезпечи превеждането на субсидиите на всички кандидати по мярка 13, подали заявления за Кампания 2019 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема