Доходите на физическите лица се декларират без служебни бележки

Данъчната кампания за 2020 г. започна на 10 януари поради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на Националната агенция за приходите. Срокът за ползване на 5% отстъпка за деклариране и плащане през 2020  година е 31 март.

Nap Logo

От 2020 г. годишната данъчната декларация на физическите лица, притежатели на персонален идентификационен код или електронен подпис ще бъде попълнена автоматично и няма да има необходимост да се сканират и прикачват към нея служебни бележки за доходите. Всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от Националната агенция за приходите в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при необходимост.

Тази година няма промяна в дизайна на данъчната декларация и в електронната услуга и те изглеждат по познатия начин.

Вече служебни бележки не са необходими - нито трябва да бъдат прилагани към данъчната декларация, нито се налага да се искат и получават. Информацията се съдържа в т.нар. Сметки за изплатени суми, които работодателите издават.

Всеки притежател на персонален код, издаден от НАП, и електронен подпис, през месец март ще може да види така наречената предварително попълнена данъчна декларация, като една отделна електронна услуга, в която ще са попълнени всички доходи, за които НАП знае - това са доходи от трудови правоотношения и хонорари.

Ако човек има други източници на доходи - от наем или от някакъв вид данъчни облекчения, той трябва да допъпълни ръчно или да коригира данъчната си декларация.

От НАП припомнят още, че 5% отстъпка е валидна тази година до края на март за хора, които са декларирали по електронен път доходите си.

Годишното приключване на данъчно осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от Националната агенция за приходите от 1 до 9 януари, като плащания чрез електронната система за разплащане без такси (т.нар. виртуален POS) се приемаха до 9:00 часа на 31.12.2019 г.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на Информационния център на Националната агенция за приходите 0700 18 700 или на сайта на Агенцията на www.nap.bg.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber