Доходите на физическите лица се декларират без служебни бележки

Данъчната кампания за 2020 г. започна на 10 януари поради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на Националната агенция за приходите. Срокът за ползване на 5% отстъпка за деклариране и плащане през 2020  година е 31 март.

Nap Logo

От 2020 г. годишната данъчната декларация на физическите лица, притежатели на персонален идентификационен код или електронен подпис ще бъде попълнена автоматично и няма да има необходимост да се сканират и прикачват към нея служебни бележки за доходите. Всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от Националната агенция за приходите в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при необходимост.

Тази година няма промяна в дизайна на данъчната декларация и в електронната услуга и те изглеждат по познатия начин.

Вече служебни бележки не са необходими - нито трябва да бъдат прилагани към данъчната декларация, нито се налага да се искат и получават. Информацията се съдържа в т.нар. Сметки за изплатени суми, които работодателите издават.

Всеки притежател на персонален код, издаден от НАП, и електронен подпис, през месец март ще може да види така наречената предварително попълнена данъчна декларация, като една отделна електронна услуга, в която ще са попълнени всички доходи, за които НАП знае - това са доходи от трудови правоотношения и хонорари.

Ако човек има други източници на доходи - от наем или от някакъв вид данъчни облекчения, той трябва да допъпълни ръчно или да коригира данъчната си декларация.

От НАП припомнят още, че 5% отстъпка е валидна тази година до края на март за хора, които са декларирали по електронен път доходите си.

Годишното приключване на данъчно осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от Националната агенция за приходите от 1 до 9 януари, като плащания чрез електронната система за разплащане без такси (т.нар. виртуален POS) се приемаха до 9:00 часа на 31.12.2019 г.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на Информационния център на Националната агенция за приходите 0700 18 700 или на сайта на Агенцията на www.nap.bg.

www.infoz.bg  www.infoz.bg