Валидността на протоколите за скъпите лекарства се удължава

Валидността на протоколите за скъпите лекарства се удължава

Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който срок изтича по време на извънредното положение, се удължава с два месеца след отмяната на извънредното положение. Условията и редът за удължаване срока на валидност на протоколите се определят от НЗОК.

Предвидена е възможността до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без да е необходимо лицата да посещават личния си лекар за получаване на рецепта;

С шест месеца след отмяна на извънредното положение се удължава срокът на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Извънредното положение в момента е обявено от 13 март до 13 април.

www.infoz.bg  www.infoz.bg