Граждански сдружения ще защитават зелените площи от застрояване

За първи път групи за защита на зелените площи в различни градове започнаха обща работа за промени в Закона за устройство на територията. Целта е да се постигне възможност за по-лесно обжалване на планове за застрояване. Друга основна цел е спиране на масовото презастрояване на междублокови пространства и зелени площи.

Зелени площиВ работната общност участват представители на групата за защита на Бедечка, сдружението „Варна диша“, което брани Морската градина, групите, които протестират срещу скандалните планове за нов гребен канал и зоопарк в зелени площи в Пловдив, групи за защита на зелените площи в София и др. Инициативата е отворена към всякакви подобни групи в страната.

Дейността е в рамките на инициативата „Участие за природа“. Начинанието е на Българската фондация „Биоразнообразие“, сдружението „За земята“, информационната мрежа „Блулинк“ и др.

В инициативата „Участие за природа“ действат и представители на гражданската инициатива срещу изграждането на депо за битови отпадъци близо до Ракитница.
В годините казуси като този с Бедечка или с Морската градина се превърнаха в символи на загубата на зелени пространства в градовете. В момента пък нашумява нов казус с варненския квартал

„Чайка“, който също е застрашен от загуба на междублокови пространства.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на групата Запазете Бедечка)

На подобна тема