Възстановяват се плановият прием в болниците, детските и женските консултации и задължителните имунизации

Възстановяват се плановият прием в болниците, детските и женските консултации и задължителните имунизации

Със заповед на министъра на здравеопазването, от 21 април се възстановяват плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации и плановият прием в лечебните заведения. Детските консултации и дейностите по поставяне на задължителните имунизации ще се извършват във вторник и четвъртък.

В посочените дни общопрактикуващите лекари не следва да обслужват други свои пациенти. Детските консултации и дейностите, свързани със задължителните имунизации, ще се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки и след предварително записан час, с цел предотвратяване струпването на хора пред лекарските кабинети. Предварителното записване на час е задължително и за провеждането на женските консултации, и за осъществяването на медицински прегледи и консултации в диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове.

От 21 април поетапно ще бъдат възобновени приемът и провеждането на плановата лечебна и оперативна дейност, като първоначално ще бъдат приемани най-належащите случаи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема