Правителството прие доклад за дейността на междуведомствената работна група във връзка с Европейската зелена сделка

Правителството прие доклад за дейността на междуведомствената работна група във връзка с Европейската зелена сделка

Министерският съвет при доклад, засягащ дейността на междуведомствената работна група за изготвяне на анализ на екологичните и социално-икономически последици, произтичащи от Европейската зелена сделка на ЕК за България, и изготвяне на Национален план за действие за справедлив преход.

Работната група включва установените към момента ефекти в проект на широкообхватен документ, който на този етап обхваща няколко области на въздействие, сред които секторите „Енергетика“, „Транспорт“, „Околна среда“, както и „Заетост и социална политика“.

В документа също така са включени първоначални предложения за основни параметри на социално-икономическите мерки за изпълнение на дългосрочен План за декарбонизация, както и информация за идентифицирани инструменти за публично финансиране на част от тези мерки през следващото десетилетие.

В контекста на обявената от Световната здравна организация пандемия от коронавирус и в съответствие със стратегически документи на ЕС, екологичният преход и цифровата трансформация ще играят водеща роля във възобновяването и модернизирането на икономиката на ЕС.

Работата по развитие и актуализиране на анализа на последиците и плана за действие продължава в съответствие с последните развития в областта.
Правителството одобри постановление, с което създава консултативен съвет, който да се занимава с въпросите, произтичащи от т. нар. Европейска зелена сделка, както е известно Съобщение СОМ(2019) 640 final на Европейската комисия, съобщиха от песслужбата на Министерски съвет.

Европейската зелена сделка е обобщение на приоритетите на новата Европейска комисия по въпросите за околната среда, борбата с климатичните промени със заявка за устойчиво икономическо развитие в тези условия. Тя е и основа на редица проекти на законодателни и незаконодателни актове, които Комисията ще представи през настоящата и следващите години.

В състава на новия съвет ще влизат освен всички министри, занимаващи се с темите от обхвата на Съобщение СОМ(2019) 640 final, представители на президентската институция, парламентарно представените политически сили, национално представителните работодателски и синдикални организации, научната и академичната общност.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема