Учениците ще влязат в класните стаи само за да проведат изпитите си

Учениците ще влязат в класните стаи само за да проведат изпитите си

Учебната година да приключи дистанционно, а учениците да бъдат в училищата за провеждане на изпитите, решиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в образованието и представители на родителски организации. Датите за изпитите ще бъдат конкретизирани в следващите дни.

Тези дати ще бъдат определени, при вземане предвид на развитието на епидемиологичната обстановка в страната и постъпващите в Министерството на образованието и науката становища.

По време на разговора беше отбелязана готовността на образователната система за провеждане на изпити при спазване на мерки за безопасност, включително за учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, както и за практическите изпити за професионална компетентност. Участниците в срещата приеха в училищата да бъдат допускани и организирани индивидуални присъствени консултации за децата, които са пожелали такива, или преподавателите са преценили за необходими.

В рамките на срещата беше постигнато съгласие за определяне на материала, включен в изпитите, на база данните от проучване сред училищата за нивото на усвоените знания и преподадените теми. Предстои да бъдат анализирани постъпилите данни и да бъде оповестено учебното съдържание, което няма да бъде включвано.

По време на разговора беше изразена подкрепа за действията на правителството и Министерството на образованието и науката в настоящата ситуация във връзка с осигуряване безопасността и здравето на учениците и преподавателите и провеждането на обучение в електронна среда.​

Позицията, че учебната година ще завърши неприсъствено и дистанционно, а в училищата ще се влиза само заради провеждане на изпити, заяви и ген. Венцислав Мутафчийски, ръководител на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса в България, при редовната пресконференция на 29 април сутринта - вижте записа, 8:25 мин.

back2school

www.infoz.bg  www.infoz.bg