Какви са глобите за нарушители на противоепидемични мерки след извънредното положение?

Какви са глобите за нарушители на противоепидемични мерки след извънредното положение?

Глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки и за неспазване на карантина остават непроменени и след края на извънредното положение на 13 май. Решението е на народните представители, които днес приеха на второ четене на текстове от измененията в Закона за здравето.

При епидемично разпространение на заразни болести, Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването на база на оценка на главния държавен здравен инспектор, ще има право да въвежда временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област, решиха депутатите.

Изрично е посочено, че тези противоепидемични мерки не могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, а също и ограничения за придвижването на територията на страната.

Както и досега, с глоба от 300 до 1000 лева ще се наказват нарушителите, които не спазват въведените противоепидемични мерки. При повторно нарушение, глобата ще е от 1000 до 2000 лева. Човек, който е болен от заразна болест, както и заразоносител, който откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лева.

Човек, който е контактувал с болен от заразна болест, както и човек, който е влязъл на територията на страната от други държави, който откаже или не изпълнява задължителната карантина, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лева, записаха в закона депутатите.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg