Държавна петролна компания ще контролира пазара на горива

Държавни бензиностанции влизат в пазара на горива

Министерството на финансите предлага създаването на държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката, която да изпълнява всички функции на държавния резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти. Така ще се оптимизира управлението на задължителните резерви.

Ще се гарантира също и устойчивото им поддържане за изпълнение на изискванията на европейското законодателство.

С оглед подобряване на конкуренцията на пазара и осигуряване на максимално ниски цени за гражданите и бизнеса, като допълнителна дейност, компанията ще изгради в следващата една година бензиностанции на територията на цялата страна в населените места и на основните пътни артерии. Бензиностанциите на държавната компания ще осигуряват възможност за зареждане и на електромобили, в контекста на стратегията за нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда.

С цел гарантиране на максимална конкуренция на пазара на горива, лицензираните складодържатели няма да могат да отказват съхранението на горива на други вложители. Предвижда се и държавната компания да разполага със складови бази, в които да се съхраняват горива и на други вложители.

Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви в отговор на въпрос на брифинг в Министерския съвет, че със създаването на държавно предприятие „Държавна петролна компания“ секторът ще стане доста по-предвим. Предложението е в следващата една година държавната компания да изгради бензиностанции на територията на цялата страна в населените места и на основните пътни артерии.

Целта е да се свали напрежението по отношение на цената и качеството на горивата, както и да изпълним задължения по евродирективи, уточни министърът и допълни, че в момента се разработва законопроект със съответна оценка на въздействие, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Дружеството ще спазва всички правила на конкуренцията. Целта е да има по- ясен конкурент на пазара, за да бъдат цените ясни и да има качество, което да се контролира, ние ще сме равнопоставени със всички други субекти на този пазар, заяви министърът. Той даде пример с други страни от Европейския съюз, където има държавни вериги за хранителни стоки.

www.infoz.bg  www.infoz.bg