ТЕЦ Марица изток 2

Министър Петкова и представители на синдикални организации обсъдиха предизвикателствата, свързани с пандемията

„Въглищните централи са основни базови мощности в българската електроенергетика. Тяхното нормално функциониране, заедно с развитието на въгледобива, са гарант на стабилността на електроенергийната система“. Това подчерта енергийният министър Теменужка Петкова.

Тя проведе среща с ръководителите и представители на Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Конфедерацията на независимите синдикати в България Димитър Манолов и Пламен Димитров. По думите на представителите на синдикалните организации пандемията от Covid-19 води до редица предизвикателства пред световните икономики, в това число и пред енергийния отрасъл.

Министър Петкова отново подчерта значението на комплекса „Марица изток“ за българската енергийна система. Преди обявяването на пандемията Covid-19, след публикуването на съобщението „Европейска зелена сделка“ през декември 2019 г., усилията бяха насочени основно към планиране на дългосрочното развитие на Европейския съюз по пътя към нисковъглеродна икономика. Считаме, че в настоящия момент се налага временно пренасочване на усилията към възстановяването на икономиките след въведените рестриктивни мерки за справяне с пандемията. Това е изразената от българска страна позиция в рамките на последното видеоконферентно заседание на енергийните министри от Европейския съюз, припомни министър Петкова.

Запазването на работата на въглищните топлоелектрически централи в България е предвидено в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“. Съгласно плана, въглищата запазват роля в енергийния микс до 2030 г., след което следва преходен период на плавно преминаване към по-голям дял на природен газ и биомаса.

Министерството на енергетиката и Българският енергиен холдинг предприеха необходимите стъпки и съгласно изискванията на европейските регламенти, квотите емисии СО2 за 2019 г. за ТЕЦ „Марица изток 2“ бяха закупени в установените срокове – до 30 април 2020 г. – и средствата вече са преведени по партидата на Европейския регистър за търговия с квоти.

aes galabovo

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема