Държавен зрелостен изпит – Български език и литература, 1 юни 2020 г.

Държавният зрелостен изпит по Български език и литература се проведе на 1 юни 2020 г. Матурата се състои от три модула. Първият модул включва 30 задачи, на които се отговаря чрез избиране на готов отговор. Вторият модул изисква свободен отговор на 10 въпроса. При третия модул зрелостниците трябваше да работят върху разказа на Елин Пелин „Чорба от греховете на отец Никодим“.

exam 2

Зрелостниците трябваше да прочетат откъсите от разказа „Чорба от греховете на отец Никодим“ на Елин Пелин и да напишат аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Човекът и неговите съмнения, като направят интерпретативно съчинение или есе.

Вижте задачите от зрелостния изпит по Български език и литература и верните отговори

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: