📌 Идват нови и по-жестоки коронавируси. Можем ли да се спасим?

Тази пандемия е само началото на един процес и в следващите години ще възникват нови и много по-заразни и смъртоносни коронавируси. Прогноза направи професор Жеко Ганев и тя се базира на негови математически изчисления. Научната експертиза на проф. Ганев, натрупана от десетилетия практическа работа и в неговата фирма „Елфи-Тех“, показва, че следващият по-агресивен вирус ще се появи след две години и половина.

prof Zheko Ganev

Физикът обяснява явлението с промени в електромагнитните полета, както на Земята, като планета, така и в големи мегаполиси или места, където има струпване на хора, включително и в мащаб от типа на производствени помещения. Проф. Ганев очаква и ръст на заболелите от коронавируса в България през следващите седмици. Физическата дистанция е най-ефективният начин да се предпазим от коронавирусите, обясни той. Но това не винаги е възможно при съвременния начин на живот днес.

На съвместна пресконференция в Стара Загора професорът по електрофизика инж. Жеко Ганев и проф. д-р Волф Липке, учен с богата практика като ветеринарен лекар, пряко насочена към лекуването на коронавируси през последните 40 години, представиха вижданията си за развитието на пандемията и начините за противодействие на вируса. И двамата бяха критични към прилаганите в България, а и в други държави, методи за превенция и лечение за заразата. Проф. д-р Волф Липке илюстрира научните си наблюдения с примери от медицинската си практика като ветеринарен лекар. Той обясни, че всяка ваксина би била е неефективен начин за защита от коронавирусите, защото те се променят много бързо и изградените в организма антитела не дават имунитет срещу мутиралия вариант на вируса. Единствената възможна защита е човекът да получи антитела чрез таблетки за смучене или аерозолни форми за впръскване в гърлото. Така те ще достигнат ефективно до дихателната система и до стомашно-чревния тракт, където новият коронавирус обичайно атакува. Имунизация чрез инжектиране и вкарване на ваксината чрез кръвоносната система, няма да е ефективна, категоричен е проф. Липке. Той обясни, че антитела, които да са ефективни при човека срещу COVID-19, могат да се получат от животни и уточни, че неговите идеи се възприемат от други учени. Предстои сформиране на екип от учени от БАН, които да доведат процеса до разработване на конкретни препарати.  

Научните разработки на проф. Жеко Ганев допълват медицинската практика на проф. Липке. Физикът от Стара Загора предлага метод за превенция и неутрализиране на коронавируса чрез анионни атоми на кислорода и активиране на ензимите, които пренасят кислорода в човешкото тяло. Това би довело и до по-ефективно възприемане на антителата от организма. Проф. Жеко Ганев има уникален в световен мащаб метод за създаване на атомен кислород от синтезиран озон и предлага метод, който може да елиминира вредните за човешкия организъм окислителни процеси.

Двамата учени са категорични, че медицината на 21-ви век не трябва да се базира само на лечение чрез медикаменти, а стъпи на разбирането и използването на физико-химичните процеси в човешкия организъм. Много човешки животи ще бъдат спасени, ако се промени подходът при лечението на заразените, счетат проф. Жеко Ганев и проф. Волф Липке, които са сигурни, че могат да помогнат чрез своите научни достижения, а по този начин и целият свят да заговори за България.

prof Volf Lipke

🎤 Звуков запис на пресконференцията, дадена от проф. Жеко Ганев и проф. д-р Волф Липке, БТА - Стара Загора, 17 юни 2020 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема