„Мини Марица-изток“ ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“

„Мини Марица-изток“ ЕАД започна промяна на трасето на важен електропровод

С промяна на трасето на 110-киловолтовия електропровод „Венера“ „Мини Марица-изток“ ЕАД започна първия етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново - север“. Голяма част от трасето на съществуващия електропровод попада в полето на минните работи на рудник „Трояново – север“.

Това налага изместването му за втори път (етап II – село Бели бряг – село Рисиманово), извън границите на рудника, заобикаляйки от север Бели бряг и от запад Рисиманово.

Съществуващият електропровод (110kV) „Венера“ е с важно значение за сигурността и целостта на енергийния пръстен, захранващ комплекса. Чрез него се осъществява връзката между откритото разпределително устройство (110kV) на подстанция „Гипсово“ и откритото разпределително устройство (110kV) на подстанция 1. Той е изграден с желязорешетъчни стълбове, заваръчна конструкция и с триъгълно разположение на фазите. Основните типове проводници са тип АСО 400 mm², а мълниезащитното въже с вградени оптични влакна (тип OPGW).

Електропроводът е изграден с общо 51 стълба – 35 от тях са носещи и 16 са опъвателни. Трасето на въздушната линия е с дължина 13,257 км.

Реконструкцията на електропровода включва изправянето на общо 26 нови стълба, от които 10 са опъвателни и 16 носещи, с дължина на трасето 6,404 км. Предвидено е и удължаване на мълниезащитното въже с вградени оптични влакна, тип OPGW, част от електронна съобщителна мрежа на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Очаква се към края на годината, или началото на следващата, да бъде завършено и изместването на електропроводи „Знаменосец“ (110kV) собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Овчарица“ (220 kV), собственост на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, намиращи се пред фронта на работа на рудници „Трояново – 1“ и „Трояново – 3“, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“.

0K3A4596

0K3A4678

www.infoz.bg  www.infoz.bg