Провежда се операция на Пътна полиция за опазване живота и здравето на децата на пътя

Провежда се операция на Пътна полиция за опазване живота и здравето на децата на пътя

До 25 юни е в ход специализирана полицейска операция, насочена към опазване на живота и здравето на децата и младежите, голяма част от които от 15 юни са вече във ваканция. Основното, за което ще следят контролните органи, е недопускане пресичането от пешеходци на платното за движение на нерегламентирани места или при забранителен сигнал на светофарната уредба.

Друг акцент е недопускане управлението на мотопеди и други видове превозни средства от неправоспособни водачи.

Спрямо водачите на пътни превозни средства да бъде засилен контролът за недопускане отнемането на предимство на пешеходци, управление на моторни превозни средства и превоз на пътници без използването на обезопасителни средства. Ще се следи и за недопускане на движение на велосипедисти по тротоарите, както и за неизползване на светлоотражателна жилетка в тъмната част на денонощието.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема