Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток“

Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток“

Общо 25 заповеди на изпълнителния директор и над 50 протокола от заседания на Извънредния оперативен щаб са били издадени до момента в „Мини Марица-изток“ ЕАД, във връзка с недопускане разпространението на COVID-19 сред работещите във въгледобивния комплекс.

Ръководството на „Мини Марица-изток“ прилага строги мерки и полага всички усилия за предпазването и съхраняването на живота и здравето на работниците, заедно с нормалното протичане на дейността на комплекса и осигуряване на нормалните доставки на въглища за централите, в режим на извънредна ситуация.

Създаденият със заповед на изпълнителния директор Андон Андонов от 16.03.2020 г. Извънреден оперативен щаб, във връзка с обявеното извънредно положение, взема спешни оперативни решения, съобразно динамично променящата се обстановка в страната и необходимостта от недопускане разпространението на коронавируса. Заседанията на щаба, с председател зам.-изпълнителния директор Димитър Чолаков, се провеждат ежедневно чрез конферентна връзка, при необходимост и през почивните дни.

Всички мерки за превенция на COVID-19 са включени в ежедневните инструктажи на работниците и служителите в дружеството. Излизане в платен годишен отпуск, дистанционна работа и сериозна реорганизация на производствения процес за работещите на сменен режим с намаляване на смените, са част от приложените мерки за намаляване броя на пряко заетите в трудовия процес.

От 16 март беше преустановена дейността на почивните бази на „Мини Марица-изток“ и бяха спрени рехабилитационните програми, затворени за посещения са и залата за фитнес и Клуба на миньора. Отмени се организацията и провеждането на каквито и да е развлекателни и културно-масови мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства.

Оперативките и техническите съвещания в дружеството, заседанията на комисии, провеждането на комитети, обучения, одити и други, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства се осъществяват чрез конферентна и онлайн връзка. Забранени са обученията и командировките на всички работници и служители.

От 16 март е ограничен достъпът на външни лица по какъвто и да е повод в сградите и на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Изключение се прави само за фирмите за доставки или услуги.

Провежда се стриктна всекидневна дезинфекция на всички помещения, санитарни възли, бани, дръжки на врати, ръкохватки на диспенсери за вода и други рискови места, както и на автобусите, извозващи работниците до местоработата и обратно.

От 17 март беше прекратена работата по откривка в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Столовото хранене на работниците и служителите беше заменено с пакети суха храна (два или три вида).

От 21 април 2020г. е възстановена работата в откривните участъци на трите рудника, а въведеният втори диспечерски режим съдейства успешно за спазване на физическата дистанция между пътуващите в автобуси и камиони, които извозват хора до работните им места.

Въпреки облекченията в законодателството, касаещо извънредното положение, предприетите в дружеството противоепидемични мерки, относно разпространението на COVID-19, останаха в пълния си обем до края на май 2020 г.

Към облекчаване на мерките се прибягна едва към 1 юни, когато беше разрешено пускането на климатичните инсталации в автобусите и сградите, при стриктно спазване изискванията за дезинфекция на филтрите на климатичните инсталации на автобусите. Във всички административни сгради и помещения, оборудвани с климатични инсталации, по график се извършва дезинфекция на филтрите. Също от началото на юни възстановиха дейността си всички заведения за обществено хранене, барчета и др., както и кафе автомати и вендинг машини на територията на Дружеството.

Установеният режим на работа остава до приключване на извънредната обстановка на 30.06.2020 г., като Извънредният оперативен щаб си запазва правото за коригиращи действия на предходните разпоредби, при промяна на епидемиологичната обстановка в страната. При установено неспазване на противоепидемичните мерки, наложени със заповед, ще се налагат дисциплинарни наказания, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg