Срокът на извънредна епидемична обстановка се удължава до 15 юли

Срокът на извънредната епидемична обстановка се удължава до 15 юли

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. От 09.06.2020 г. в страната се отчита значително повишаване на броя на дневно регистрираните случаи.

За периода 27 май - 9 юни 2020 г., среднодневно са докладвани 26 случая на COVID-19 спрямо 84 случая средно на ден за периода 10 юни - 23 юни 2020 г., т.е. отчита се 3,2 пъти увеличение на съобщените потвърдени случаи на територията на страната.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще спомогне чрез прилагане на временни противоепидемични мерки, вкл. и карантина на влизащи в страната лица, да се забави и ограничи разпространението на епидемията от COVID-19, да се подобри готовността на здравната и социалната система за реакция при последваща вълна и да се създаде възможност за промяна в обхвата и съдържанието на мерките при поява на нови научни данни за причинителя, пътищата на предаване, начините за предпазване и лечението.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема