Новите цени на тока за клиентите на EVN България от 1 юли 2020 г.

📌 Новите цени на тока за клиентите на EVN България от 1 юли 2020 г.

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране в сила от 1 юли 2020 г. са определени крайните цени с ДДС на електрическата енергия. Отчитането на консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода. За битови клиенти в Югоизточна България цените са следните:

  • Дневна тарифа 0,23155 лева (с ДДС) за един киловатчас (кВтч). Това е увеличение 4,12% спрямо досегашната цена от 0,22238 лева (с ДДС) / кВтч.
  • Нощна тарифа 0,13158 лева (с ДДС) за един кВтч. Това е увеличение с 4,13% спрямо досегашната цена от 0,12636 лева (с ДДС) / кВтч.

Определените цени от КЕВР за небитови клиенти са валидни до 30.09.2020 г. съгласно чл.97, ал.1, т.4 от Закона за енергетиката.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2020 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2020 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24