Фонд на фондовете осигурява още 56,3 млн. лева за малки и средни предприятия

Още 56,3 млн. лв. насочва Фонд на фондовете (ФнФ) за инвестиции и ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, пострадали от пандемията от COVID-19. Това е следващата антикризисна мярка след обявения през миналата седмица гаранционен инструмент за малки и средни фирми за близо 158 млн. лв. Новата сума ще бъде инвестирана чрез вече съществуващи инвестиционни инструменти.

Това ще стане при определени условия след преразглеждане на договорите с вече избраните чрез обществени поръчки финансови посредници. Преговорите с тях вече започнаха.

ff

В края на април Фонд на фондовете получи одобрение от Европейската комисия (ЕК) за облекчаване на условията по дяловите инструменти и осигуряване на подкрепа за най-уязвимия сегмент от икономиката - малките и средни предприятия и особено стартиращите компании. Ето защо при инвестирането на новите 56,3 млн. лв. ще отпадне например задължението на финансовите посредници да привличат независими частни инвеститори.

Допълнителният ресурс от 56,3 млн. лв. идва от Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ (ОПИК) 2014 - 2020. Първоначално той беше предвиден за Фонд за технологичен трансфер (ФТТ) и беше обявена обществена поръчка за избор на финансов посредник.

След избухването на пандемията от COVID-19 и свързаната с нея социално-икономическа криза обаче на 11 май Министерският съвет одобри промени в Оперативна програма „Иновации и конкурентност“. Въз основа на правителственото решение и с оглед мобилизиране на всички възможни ресурси за бърза ликвидна подкрепа на малкия и среден бизнес през миналата седмица Фонд на фондовете и Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ актуализираха финансовото споразумение помежду си.

Новата ситуация наложи Фонд на фондовете да прекрати обществената поръчка за избор на посредник за Фонд за технологичен трансфер. С освободения ресурс ще се даде възможност на повече малки и средни фирми да продължат своята дейност, без да спират инвестиционните си програми.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема