студеният резерв ще бъде предоставян само на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“

Народното събрание реши студеният резерв да бъде предоставян само на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“

Народното събрание взе решение според което министърът на енергетиката, въз основа на доклад на оператора на електропреносната мрежа, налага при необходимост предоставянето на студен резерв на кондензационна топлоелектрическа централа с най-голяма инсталирана мощност в страната – ТЕЦ „Марица изток 2“.

Това ще се прави със заповед за период от 1 август 2020 г. до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро, но не по-късно 1 юли 2021 г. Този текст записаха депутатите в Закона за енергетиката чрез приетите на второ четене преходни и заключителни разпоредби на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Рамадан Аталай (ДПС) коментира, че този текст е възникнал от омразата към собствениците на определени електрически централи. В момента се опитваме да преразпределим един бизнес, каза депутатът от ДПС. По думите му, от 31 юли 2020 г. нашата енергийна система ще виси във въздуха поради липса на сигурност. Той призова предложението да бъде оттеглено. „Това, което правите в момента, е само омраза и разклащане на енергийната система и ще бъдем осъдени в съда на Европейския съюз“, предупреди Аталай.

Искрен Веселинов (Обединени патриоти) го репликира: „Няма омраза, с любов ще ви отнемем тези 60 милиона, с любов ще ги насочим към държавната енергетика“.

Таско Ерменков (БСП за България) коментира, че левицата не се интересува от мотивите, с които се взима това решение. Нас ни интересува ТЕЦ „Марица изток 2“ да работи, да не се загубят работните места, които работят там и в мините, и затова ние подкрепяме това предложение, заяви той.

Валентин Николов (ГЕРБ) коментира, че студеният резерв винаги е възлаган чрезц търг, както се изисква според правилата на Европейския съюз. Винаги в този студен резерв е участвал ТЕЦ „Варна“, първо като държавна, после като собственост на ЧЕЗ и после като друга собственост, където виждаме, че е и почетният председател на ДПС Ахмед Доган, каза Николов. Според него не е важна собствеността, би трябвало парите за студения резерв да се дават на централите. Но заради изострената политическа обстановката вече е важно и кой е собственикът, коментира той. Затова решението парите да отиват единствено в държавната ТЕЦ не е експертно, то е политическо, коментира Николов. Той обясни, че при необходимост и по доклад от Електроенергийния системен оператор министърът на енергетиката със заповед ще стартира тези блокове, които не работят в ТЕЦ „Марица изток 2“.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема