Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат

Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат

Заключителната конференция по проекта „Доброволци пресъздават заветите на хан Кубрат“ ще се проведе на 13 октомври от 18:30 часа в Къщата на архитекта (Стара Загора). Той е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта – Национална програма за младежта (2016 – 2020 г.). По време на форума Сдружението с нестопанска цел „Бага-Тур“ ще представи осъществените дейностите, получените резултати и продукти.

www.infoz.bg  www.infoz.bg