Ремонтът на първите 12 км от АМ „Тракия“ ще приключи в края на октомври – началото на ноември

Предвижда се ремонтът на първите 12 км от автомагистрала „Тракия“ в платното за Бургас да приключи в края на октомври - началото на ноември. Ако времето позволи, строителните работи ще продължат в 40-километровия участък от Оризово до Стара Загора. През следващата година ще се ремонтира и платното към София.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол.

За целия участък от 52 км от магистралата е изготвен технологичен проект, съгласуван от Института по пътища и мостове. Контролът при извършването им ще бъде осъществяван от териториалните структури на Агенция „Пътна инфраструктура“ и при необходимост от Института по пътища и мостове.

Министър Аврамова обясни, че ремонтът се изпълнява от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД, с което Агенция „Пътна инфраструктура" има сключен договор след проведена открита процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи) на АМ „Тракия“ на територията на Областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

remont

Стойността от 89 млн. лв. е за ремонта на 52 км от автомагистрала „Тракия“ и е в резултат на остойностяването на количествата, заложени в изготвения и одобрен технологичен проект, разработен на база пазарни цени на материали и труд, свързани и с договорите, сключени с фирмите, които ще изпълняват както ремонтни дейности на магистралата, така и подмяната на пътните знаци, на хоризонталната маркировка, на ограничителните системи, каза още министърът в отговор на друг въпрос. Общата стойност включва около 70 млн. лв. за ремонт на пътното платно за участък от 52 км, а не от 40 км, както беше планирано по-рано, средна разделителна ивица, отводняване и колекторна система в средната разделителна ивица. Около 4 млн. лв. са за подмяна на пътните знаци, хоризонталната маркировка в двете платна (за Бургас и за София) или общо 104 км. 15 млн. лв. са за подмяна на ограничителните системи за пътища в средната разделителна ивица и в банкета за целия участък от 52 км.

Ремонтът на първокласния път от кв. „Kняжево“ до пътен възел „Даскалово“ ще започне през 2021 г. В момента пътищата се подготвят за предстоящите зимни месеци. След приключване на зимното поддържане и осигурено финансиране, планираните ремонтни работи ще бъдат изпълнени, информира още министърът по време на парламентарния контрол.

По възлагане на АПИ фирмата изпълнител по договора за поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление – Перник, изготви технологичен проект за превантивен ремонт на 4,38 км от републиканския път София – Даскалово – Дупница в участъка от границата с област София до кръговото кръстовище с автомагистрала „Струма“. Съгласуваният от Института по пътища и мостове проект предвижда технологично фрезоване, направа на предварителни ремонти, полагане на неплътен асфалтобетон, армираща геомрежа, плътен асфалтобетон, подмяна на всички бетонови бордюри, изграждане на банкети, почистване на колекторни системи и водостоци, отводнителни окопи с дренаж. Стойността на превантивния ремонт е 6 787 768 лв. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи, вертикална сигнализация и положена хоризонтална маркировка на обща стойност 1 260 500 лв. Изготвен е работен проект за реализацията на системата за електронно реверсивно движение в участък от първокласния път. Изпратен е в Столична община за съгласуване, след което следва да се съгласува и от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Проектът ще бъде остойностен и ще се пристъпи към изграждане на системата на терен.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема