Националната агенция за приходите: Ползвайте електронните услуги, ограничете посещенията!

Националната агенция за приходите: Ползвайте електронните услуги, ограничете посещенията!

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, Националната агенция за приходите призовава всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офиса на НАП в Стара Загора. Клиентите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги чрез сайта, информираха от пресцентъра.

При възникнали запитвания от клиенти на офис за обслужване Стара Загора, информация може бъде получена на следните телефонни номера:
042 692 494 и 042 692 302 – запитвания от общ характер;

  • 042 692 628 и 042 692 586 – при въпроси, свързани със здравно-осигурителен статус;
  • 042 692 339 и 042/692 639 – при въпроси, свързани с издаване на ПИК, удостоверения, копия на документи, с прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации и справки;
  • 0431 62 509 - за Казанлък, при въпроси, свързани с издаване на ПИК, удостоверения, копия на документи, с прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации и справки и здравноосигурителен статус;
  • 042 692 445 - при въпроси, свързани с образувано изпълнително дело.

Допълнителна информация може да бъде получена на информационния телефон на агенцията - 0700 18 700.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема