Готовност за зимния сезон в община Стара Загора

Готовност за зимния сезон в община Стара Загора

Подготовката на Община Стара Загора за работа през зимния сезон на 2020 – 2021 г. се концентрира към поддържането на проходимостта на пътната мрежа, както и за своевременно провеждане на аварийно-спасителни работи в условията на снеговалежи, силни ветрове, съпроводени с образуване на снегонавявания, при оптимално използване възможностите на наличната техника и човешки ресурси.

Зимното поддържане и снегопочистването на уличната пътна мрежа на територията на град Стара Загора, с дължина 236 км, се осигурява от дружество „Грийн партнърс“ – БКС. Четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината , която е с обща дължина 242 км, ще бъде поддържана от „Трейс БГ“ ЕАД.

Общо 20 комбинирани машини за снегопочистване и пясъкоразпръскване, 11 специализирани машини за снегопочистване, две специализирани машини за разпръскване на течни химични смеси и друга техника, ще се грижат за зимната подържка в Община Стара Загора. Вече са осигурени материали и химични продукти. Предвидени са над 3000 тона пясък, над 600 тона сол за технически цели, над 200 тона магнезиева луга, над 100 тона химически вещества за борба с обледяване и заледяване.

Предстои технически преглед на специализираната техника за зимна поддръжка на пътищата в града и извън него. Ще бъдат извършвани и периодични контролни прегледи.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg