Минималната работна заплата става 650 лева

Минималната работна заплата става 650 лева

Минималната работна заплата ще стане 650 лева от 1 януари 2021 г. Размерът ѝ ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година, реши правителството. Предлаганият нов размер на минималната работна заплата от 650 лева ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите, намаляване на неравенствата в разпределението на доходите, повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда.

Заедно с това се очаква да се постигне повишаване мотивацията на работната сила и намаляване на нелоялната конкуренция, се казва в съобщение на Министерския съвет.

От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,92 лева.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg