Започна издаването на електронната рецепта

„Държавата обеща на 18-ти декември да има електронна рецепта. Да, това вече е факт.“ Това каза при официалното представяне на системата за издаване на електронни рецепти заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева. Тя уточни, че електронните рецепти не изключват физическия преглед на хората при общопрактикуващите им лекари.

„Електронната рецепта подпомага работата на лекарите, работата на аптеките. Тя е средство, което улеснява и пациентите, а допълнително позволява да има много ясна информация за всички електронно предписани лекарства. Един път отразена информацията по този начин, тя не може да бъде променяна, не може да бъде модифицирана, не може да бъде изменяна във времето и като обхват, и като съдържание.“ Жени Начева обясни и за кои пациенти ще бъдат правени изключения: „Единствените случаи, в които се допуска неприсъствие на пациент в кабинета на общопрактикуващ лекар при издаване на електронна рецепта, са свързани с COVID-заболяване, присъствие на пациент в лечебно заведение за болнична помощ. Но по никакъв начин не свързвайте издаването на електронна рецепта с прекратяване лечението и посещението на лица в кабинетите на общопрактикуващите лекари.“

apteka

Тя обясни, че фармацевтите няма да разполагат с информация, свързана с общото медицинско състояние на хората. Единственото, до което ще имат достъп, е самата рецепта и лекарствата, предписани за лечение на съответния пациент.

Стикери ще указват на гражданите кои медицински лаборатории, диагностично-консултативни центрове и аптеки работят с електронни направления и рецепти.

Едва след изтичането на необходимия преходен период електронната рецепта ще стане задължителна. „Като всяко ново начало ние не искаме да създаваме смут в системата. Искаме да дадем необходимия период от време всички да настроят своите системи по начин, по който се изисква, за да работят единствено и само по електронен път“, обясни заместник-министърът.

„Това, което трябваше да свършим ние, а именно да предоставим централизирания модул – ключа към системата, която позволява издаването на електронни рецепти, това е направено. Оттук нататък призоваваме софтуерните компании да проявят ангажираност в този процес. Към момента имаме обхванати и ангажирани в този процес над 5 аптечни вериги, над 3 софтуерни компании, които обслужват софтуери на общопрактикуващи лекари, 2 софтуерни компании, обслужващи софтуери на аптеки и общопрактикуващи лекари на територията на цялата страна“, посочи Жени Начева.

За по-малко от 2 седмици са обхванати 50% от общопрактикуващите лекари, които могат да издават електронно направление. Очакванията са до края на годината и останалите лични лекари да могат да издават електронно направление.

На подобна тема