Декларации за доходите на физическите лица се подават от 11 януари 2021

Декларациите за доходите, получени през 2020 г., ще може да се подават онлайн или на хартия в офисите на Националната агенция за приходите от 11 януари 2021 г. През март, след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис.

Между 1 и 10 януари 2021 г. приходната агенция ще извършва процеси по годишно приключване за 2020 г. и превключване на информационните системи за 2021 г.

Nap Logo

В предварително попълнената декларация ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през следващата година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от НАП.

Юридическите лица ще подават декларациите си от 1 март до 30 юни за пръв път през 2021 г., според последните промени в законодателството. Срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни, напомнят от приходната администрация.

Подаването на декларации за облагане с корпоративни данъци ще почне електронно на 1 януари 2021 г. Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна от 5 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани поетапно от Националната агенция за приходите след 11 януари 2021 г. Справочната информация за този период ще е актуална към 4 януари.

Справки декларации по ДДС може да се подават още от 1 януари, но информацията в тях ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 11 януари.

През първата десетдневка на януари хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да плащат вноски само по банков път. През този период здравният статус няма да може да се възстановява, освен ако гражданинът не посети офис на Националната агенция за приходите, информираха от Националната агенция за приходите.

В сайта на НАП, в рубриката Документи – данъци са публикувани новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber