работодателски и синдикални организации са признати за национално представителни

Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са: Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.

Българска работодателска асоциация иновативни технологии не беше призната за представителна организация на работодателите на национално равнище, поради това че не отговаря на изискванията, регламентирани в Кодекса на труда.

www.infoz.bg  www.infoz.bg