Над 8100 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал за 115 млн. лева

Над 8100 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал за 115 млн. лева

Над 8100 търговци са поискали подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до 16:30 часа на 20 януари 2021 г., когато изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е 115 млн. лева. Изплащането на сумите ще започне през идната седмица.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок до 7 дни от одобрението на проектното предложение. От Националната агенция за приходите очакват да платят по сметките на дружествата над 30 млн. лева до 28 януари.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването получават 20% или 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г., припомнят от Националната агенция за приходите.

Одобрените кандидати ще бъдат оповестени в сайта на НАП до края на деня днес, 22 януари 2021 г., а точният размер на безвъзмездната помощ ще бъде зареден автоматично в системата ИСУН, където данните могат да бъдат видени от всеки кандидат.

„Бизнесът, засегнат от противоепидемичните мерки, има нужда от тази подкрепа и то бързо. Очаквам през следващата седмица да разплатим над 30 млн. лева, което поне малко да улесни засегнатите от противоепидемичните мерки. Екипът на Националната агенция за приходите положи извънредни усилия това да се случи, за което искрено им благодаря“, каза изпълнителният директор на приходната агенция Галя Димитрова.

www.infoz.bg  www.infoz.bg